ôi...

liệu mjnh có bj mắc bệnh trầm uất ko nhj? hwa nghj tới baby của mình lại khóc...nếu như...thj tuần nj đi sa gáy thai nhj....đau lòng làm seo....mẹ mất con thật rùi, nghj tới con mà nc mắt cứ lăn ra...nếu như có linh hồn hy vojng con đc sớm đầu thai....
chồng dạo nj làm seo nhj? làm mình suy nghj...mjnh thật bất lywjc với bản thân mjnh
jay xinh

come back

đã bao lâu ko vô đây nhj? bn chuyện xảy ra...lấy chồng...chồng bj tai nạn...mãi mới có bầu thì niềm vui cũng chj có vài ngày vì thai lưu...cvvthj chưa đâu vào đâu cả...trốn vô đây tâm sự vậy